5 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าภายในโรงงาน

Facilitate Your Entire Travel Journey  > Technology >  5 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าภายในโรงงาน
0 Comments
ราคา ท่อ emt

โงงานนั้นเป็นหนึ่งในที่รวมตัวของคนมากมาย ที่เข้าไปทำงานกันโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนั้นทีมีคนคนเยอะแล้วยังมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆอีกมากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นโรงงานนจึงมีความแตกต่างจากบ้านธรรมดา ๆ หลากหลายเรื่องดังนั้นในบบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง 5 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าภายในโรงงาน  มาลองดูดีกว่าครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้  และ มีเรื่องสำคัญอะไรบ้าง  

การจ่ายไฟไปในที่ต่าง ๆ ของโรงงาน 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การจ่ายไฟ” ไปใช้ในที่ต่าง ๆ ของงโรงงานนั้นจะแตกต่างจากบ้านปกติของเรา เนื่องจากว่าโรงงานนั้นเป้นพื้นที่ขนาดใหญ่ดังนั้นการที่จะทำให้ไฟถูกแจกจ่ายไปในทุกที่นั้นจะต้องใช้ตู้ MDB ในการแจกจ่ายไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากตู้ควบคุมไฟหลักนั้นจะช่วยให้ไฟถูกแจกจ่ายไปทั่วโรงงาน และทำให้ สามารถกระจายไฟไปในทุกภาคส่วน จึงทำให้ทุกที่ในโรงงานใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าได้นั้นเอง  

การเดินสายไฟ  

การเดินสาไยฟนั้นในโรงงานนั้นจะแตกต่างจากการเดินสายไฟแบบปกติ ซึ่งโดยส่วนมากนั้นการเดินสายไฟภายในบ้านนั้นจะเป็นการร้อยท่อต่าง ๆ ที่มีราคาแตกต่างกันอย่างเช่น ราคา ท่อ emt ที่สูงกว่าปกติ ก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าแต่ถ้าหากในโรงงานนั้นจะใช้รางสายไฟขนาดใหญ่ในการเดินสายไฟ อย่างเช่นรางสายไฟ รางวายเวย์ ที่มีขนาดใหญ่กว่า เพราะว่าขนาดของสายไฟ ในการใช้โรงงานนั้นมีมากกว่าบ้านปกติ การเดินสายไฟจึงต้องเดินด้านบนอาคาร และ ใช้รางสายไฟที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบปกตินั้นเอง  

การดูแลรักษาตู้ MDB  

การดูแลในส่วนของตู้ MDB  นั้นจะดูแลยากกว่าการดูแลไฟแบบปกติอย่างแน่นอน เนื่องจากตู้ MDB นั้นมีขนาดใหญ่ และการดูแลนั้นยากกว่า  ซึ่งจะต้องทำความสะอาดบ่อย ๆ และ มีการดูแลรักษาที่ดีกว่าด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นถ้าหากว่าไม่มีการดูแลรักษานั้นอาจจะทำให้การจ่ายไฟไม่เต็มประสิทธิภาพ และ อาจจะทำให้มีผลเสียตามมาก็ได้นะครับ  

การจ่ายไฟกับฝ่ายผลิต   

แน่นอนว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจะต้องมีฝ่ายผลิตอย่างแน่นอน และ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนั้นคือ ฝ่ายผลิตนั้นจะเป็นฝ่ายที่สามารถทำให้บริษัทมีรายได้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นถ้าหากว่าบริษัทนั้นไม่สามารถจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่กับฝ่ายผลิต หรือ เกิดปัญหาที่ขัดข้องการกับการจ่ายไฟจนทำให้ฝ่ายผลิตนั้นไม่สามารถำงานได้ละก็ มั่นใจได้เลยว่าผลประโยชน์ของบริษัทจะลดน้อยลง และอาจจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาด้วยเช่นกัน  

ควรมี ถังดับเพลิงตั้งไว้ใกล้ ๆ เสมอ 

ถึงแม้ราคา ท่อ emt นั้นจะสูงกว่า และมีการกันไฟไหม้ได้ดีกว่าแต่เนื่องด้วยขนาดที่เล็กกว่านั้นจึงไม่ค่อยนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นในเรื่องของการป้องกันไฟไหม้นั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นจึงเริ่มที่จะตั้งถังดับเพลิงไว้มากกว่า เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า และ ยังทำให้ป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วย  ดังนั้นจึงนิยมใช้การตั้งถังดับเพลิงไว้มากกว่าที่จะช่วยป้องกันการเกิดไฟไหม้นั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจ่ายไฟ และ การใช้งานไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะแตกต่างจากการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ ดังนั้นการดูแลรักษาเครื่อง MDB นั้นค่อนข้างสำคัญเนื่องจากว่าเป้นตัวที่คอยกำหนด และ จ่ายไฟให้ทุกภาคส่วนจึงทำให้ตู้ MDB นั้นค่อนข้างมีความสำคัญ และ จำเป้นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และ ได้รับการดูแลที่สม่ำเสมอนะครับนอกจากจะยืดอายุการใช้งานแล้ว ยังช่วยให้เราปลอดภัยจากการเกิดไฟไหม้ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นใครที่ทำงานใกล้กับตู้นี้อย่าลืมเรื่องที่พูดถึงนะครับ  


Leave a Reply

Your email address will not be published.