ชุดระบบ “ access control” มีแบบไหนบ้าง และ มีความจำเป็นอย่างไร  

Facilitate Your Entire Travel Journey  > Technology >  ชุดระบบ “ access control” มีแบบไหนบ้าง และ มีความจำเป็นอย่างไร  
0 Comments
ระบบประตูอัตโนมัติ

ปัจจุบันนั้นระบบต่าง ๆ นั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ “ระบบความปลอดภัย” นั้นกำลังมีการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลายอย่างมาก  และระบบการควบคุมอัตโนมัติเองก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า “ระบบชุด access control” นั้นมีรูปแบบไหนบ้าง และ แต่ละแบบนั้นมีข้อดีแบบไหนกันบ้างที่เรานั้นควรรู้  

ระบบประตูอัตโนมัติ  

ระบบประตูอัตโนมัติเป็นระบบที่หลากหลายบ้าน และ หลากหลายอุตสาหกรรมนั้นเลือกใช้กัน เพราะว่าเป็นระบบที่ติดตั้งได้ง่ายไม่ยุ่งยาก มีราคาที่ไม่แพง  และ มีความปลอดภัยอย่างมาก เพราะว่าสามารถที่จะป้องกันคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาในพื้นที่ได้ และ ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้คนภายในออกไปก่อนที่เวลากำหนดได้ ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในระบบที่มีการงานที่หลากหลายอย่างมาก  เป็นอีกหนึ่งในระบบที่สามารถที่จะใช้ใช้ภายในบ้านหรือ ใช้ได้ในทุก ๆ อุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน  

ระบบสแกนนิ้ว  

ระบบสแกนนิ้วนั้นเป็นอีกหนึ่งในระบบที่มีการใช้งานเกือบจะทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ เพราว่าระบบสแกนนิ้วนั้นจะเป็นระบบที่สามารถจัดดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนนิ้วเข้า – ออก  ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมนั้นจะการข้อมูลได้ง่าย เพราะว่าเวลาของการสแกนจะเข้าระบบแบบอัตโนมัติ  ทำให้สามารถที่จะจัดการระบบชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ทำให้มีการจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว และ มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ระบบประตูป้องกันพื้นที่  

เป็นระบบที่มีความคล้ายกับระบบประตูอัตโนมัติ แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันนั้นคือจะมีการใช้งานเฉพาะพื้นที่ เช่น ห้องที่มีข้อมูลที่สำคัญ หรือ ห้องที่มีสารเคมี หรือ วัตถุอันตราย นั้นจะต้องมีการป้องกันในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย ซึ่งส่วนมากนั้นจะใช้ระบบสแกนนิ้ว หรือ ระบบ การสแกนม่านตา เพื่อป้องกันพื้นที่ดังกล่าวที่อาจจะมีคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งาน และ อาจจะเกิดอันตรายได้นั้นเอง

ระบบ OTP  หรือ One Time Password 

เป็นระบบที่มีการจัดการข้อมูลได้ระยใกล แต่ว่าก็ไม่สามารถให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสามารถจัดการข้อมูลได้ โดยระบบการจัดการข้อมูล  โดยมีข้อดีอย่างมากนั้นคอื ระบบความปลอดภัยที่สามารถที่จะ ทำงานได้เพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น หากว่าไม่มีการทำธุรกรรมที่การกำหนด นั้นระบบจะออกทันที เพราะว่าไม่มีการทำธุรกรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างมาก  และกันไม่ให้คนภายนอก ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้ามาทำธุรกรรมในระบบได้ เป็นอีกหนึ่งในระบบที่มีความปลอดภัยอย่างมาก  

ปัจจุบันนั้นเรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่า ปัจจุบันนั้นเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย จึงทำให้ เรื่องของความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างเด็ดขาด และทุกอุตสาหกรรมนั้นไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างเด็ดขาด เพราะว่าปัจจุบันนั้นมิจฉาชีพนั้นค่อนข้างจะมากขึ้น และ มีความซับซ้อนในการโกง หรือ ล้วงเอาข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการทำให้ระบบความปลอดภัยนั้นมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก