ไลฟ์สไตล์ เรียนรู้ได้จาก 2 สิ่งนี้

            ว่าด้วยเรื่องของ Lifestyle บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะชีวิตประจำวันก็ใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าธรรมดาจนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น บางครั้งสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์หรืคำที่ถูกบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของลีลาของชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองถ้ารู้จักเทคนิคหรือวิธีในการสร้าง “ไลฟ์สไตล์ สรรค์สร้างได้ไม่ต้องรอกำหนด”

เพราะความเข้าใจหรือสิ่งที่มองเห็นโดยส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นคนที่มีเงินหรือมีกลุ่มสังคมที่มากพอถึงจะถูกเรียกว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ ถ้าจะนิยามแบบนั้นก็นับว่าไม่ผิดแต่ก็ขึ้นอยู่กับคน อย่างที่บอกว่าสามารถสร้างได้แต่จะทำอย่างไงงั้นต้องมาดูวิธีการ 

หนังสือ/บทความ

            ถ้าจะบอกว่าคนที่สามารถมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์นั้น เป็นเพราะการเงิน จะใช้กฎเกณฑ์นี้มาการันตีก็ไม่แปลก แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าบางครั้งสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น นั่นคือการรู้จักได้อ่านหนังสือหรืออ่านบทความ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลความรู้จากคนที่มีความสามารถหรือมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพรวมถึงตามสายงานอาชีพ เมื่อได้เห็นการใช้ชีวิตของแต่ละคนแล้วสามารถที่จะนำมาปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวเองก็นำว่าจะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ได้ทางหนึ่ง 

แต่ในการอ่านไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตของคนหลายๆคนเท่านั้น ลองพยายามเปลี่ยนอ่านและหมวดหมู่หลายๆอย่างไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถนำสิ่งนี้มาปรับให้เหมาะกับตัวเองได้ดีกว่าเดิม 

สถานที่ที่นิยม

            บางคนอาจจะรู้สึกจนปัญญาเพียงแค่อ่านหนังสือหรืออ่านบทความอาจจะไม่สามารถตีโจทย์ได้แต่เข้ากับการได้เห็นด้วยตาของตัวเอง จึงไม่แปลกที่ว่าถ้าหากว่าจะตัดสินกันไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้น ถ้าจะถามว่าทำไมถึงแนะนำให้ไปในสถานที่ที่เป็นที่นิยมหรือได้รับการนิยามว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของแต่ละพื้นที่นั้นๆ เป็นเพราะว่าสถานที่เหล่านี้จะเป็นเหมือนกับแหล่งรวบรวมคนที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย จึงไม่แปลกที่ว่าถ้าหากอยากได้แรงบันดาลใจหรืออยากจะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วคนที่มีสังคมหรือคนที่มีเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตนั้นจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางหรือเป็นไปแบบใด 

            สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากถ้าคิดอยากที่จะทำจริงๆ เพราะไลฟ์สไตล์เป็นเหมือนตัวกำหนดว่าแต่ละคนนั้นมีรูปแบบรวมถึงมีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตแบบไหน รวมถึงมีการใส่ใจในการใช้ชีวิตเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองหรือไม่